MOTGOS
PPUH "Motgos" s.c.
Zbrzeźniak i Synowie
ul. Rydygiera 9A
01-793 Warszawa
tel.: 22 639 81 75
fax: 22 639 40 90
Deutsche Fassung
Witamy w serwisie internetowym producenta skrzynek pocztowych

Zbliżające się uwolnienie rynku usług pocztowych zaowocowało zmianami w polskim prawodawstwie. Dwa podstawowe akty (Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) są niezwykle ważne zarówno dla nas - producentów oddawczych skrzynek pocztowych - jak i dla naszych klientów (Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, właścicieli i administratorów nieruchomości, deweloperów, inwestorów i innych zainteresowanych).

Dokumenty te narzucają m.in. ustawowe ramy czasowe wymiany starych skrzynek pocztowych na nowe, spełniające wymagania międzynarodowych organizacji normalizacyjnych oraz określają wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe, ich usytuowanie i dostępność dla operatorów pocztowych.

Zmiany jakie nas czekają są nieuniknione. Zapraszamy zatem do obopólnie korzystnej współpracy.

Jacek i Zbigniew Zbrzeźniakowie


aktualizacja: 8 marca 2010 © 2004-2017    Arktos    Prawa autorskie zastrzezone.